KẸP MÀN HÌNH MÁY TÍNH - TẤM DÁN TẠO LỖ ỐC VESA

KẸP MÀN HÌNH MÁY TÍNH - TẤM DÁN

Giải pháp kẹp màn hình máy tính thành trên thành dưới. Xử lý việc không có lỗ ốc VESA để lắp đặt giá treo màn hình máy tính.

Hiển thị tất cả 4 kết quả